Vanwege de verwachte grote opkomst op de eerder geplande openingsdatum 25 oktober hebben we helaas moeten besluiten op die dag dicht te blijven omdat wij het onverantwoord achten om grote groepen te ontvangen. U bent van harte welkom tijdens onze reguliere openingstijden.

Unfortunately, due to the expected large turnout on the planned opening date of 25 October, we have decided to stay closed on that day because we consider it irresponsible to receive large groups of visitors. 

You are very welcome during our regular opening hours.