Marzee nieuwsbrief / Marzee newsletter

Februari  / February 2013

 

Nog tot 27 februari loopt bij Marzee de tentoonstelling van het werk van 38 studenten van het Royal College of Art, en van David Huycke, Ulrich Reithofer en Lucy Sarneel. Daarnaast organiseerde Marzee in Oslo de tentoonstelling ‘Young Nordic Jewellers‘, en zijn er nieuwe evenementen op komst: in maart reist de huidige tentoonstelling naar München voor Frame, een tentoonstelling in het kader van SCHMUCK 2013, en staan er nieuwe concerten gepland.

This month at Marzee: the current exhibition is on view until February 27, showing the work of 38 students of the Royal College of Art, as well as jewellery by David Huycke, Ulrich Reithofer and Lucy Sarneel. In March the current exhibition will travel to München to be shown at Frame, the exhibition organized concurrently with SCHMUCK 2013. Other anticipated events include new concerts held in the gallery and the upcoming exhibition. This newsletter also offers a glimpse of the exhibition ‘Young Nordic Jewellers‘ organized last month by Marzee in Oslo.

 

From the Coolest Corner – Nordic Jewellery

From the Coolest Corner presenteert een veelzijdig overzicht van contemporaine sieraden uit Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Ijsland en Estland. Bij de tentoonstelling, die nog tot begin 2015 rondreist, horen een omvangrijke catalogus en een internationaal symposium. Daarnaast vonden in januari verspreid over Oslo allerlei parallelle evenementen plaats. Marzee organiseerde in dit kader een tentoonstelling in de Søylegalleriet van de Oslo National Academy of the Arts: Galerie Marzee presents young Nordic jewellers, die op 18 januari opende. Hierin presenteerde Marzee zowel kunstenaars uit de galerie als jong talent van vijf opleidingen uit de noordelijke landen. De tentoonstelling werd gecureerd door drie jonge kunstenaars: Hege Grønstad, Susanne Hjorth-Joneid en Hedvig Sommerfeldt. Voor een indruk van het getoonde werk kunt u terecht op de website: www.ftccmaster.wordpress.com.

From the Coolest Corner presents a multifaceted overview of contemporary jewellery from Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland and Estland. The exhibition, which will be traveling until early 2015, is accompanied by a comprehensive catalogue and an international symposium. In addition, multiple parallel events were organized throughout Oslo this January. On this occasion, Marzee organized an exhibition in the Søylegalleriet of the Oslo Academy of the Arts, entitled: Galerie Marzee presents young Nordic jewellers. This exhibition, which opened on January 18, presented both artists from the gallery and work by talented students from five Northern academies. The show was curated by three young artists: Hege Grønstad, Susanne Hjorth-Joneid en Hedvig Sommerfeldt. For an impression of the work on show, please visit the web site: www.ftccmaster.wordpress.com.

 

Hege Gronstad
Hege Gronstad

 

Susanne Hjorth Joneid
Susanne Hjorth Joneid

 

Hedvig Sommerfeldt
Hedvig Sommerfeldt

 

 

Frame@Schmuck – IHM München, 6-12 maart 2013

Frame@SCHMUCK, een onderdeel van de jaarlijkse Internationale Handwerks Messe (IHM) in München, geldt als het belangrijkste platform voor contemporaine sieraden. In de tentoonstelling worden meer dan 250 stukken van 58 verschillende kunstenaars getoond. Marzee toont hier dit jaar onder andere werk van David Huycke, Ulrich Reithofer en Lucy Sarneel uit de huidige tentoonstelling.

Frame@SCHMUCK, which forms part of the yearly Internationale Handwerks-Messe (IHM) in München, counts as the most important platform for contemporary jewellery. The exhibition shows over 250 works by 58 different artists. This year, Marzee presents work by David Huycke, Ulrich Reithofer and Lucy Sarneel, amongst others.

 

Huidige tentoonstelling – 16 december 2012 tot 27 februari 2013 / Current exhibition: December 16 – February 27

Momenteel is in de galerie werk te zien dat David Huycke maakte voor zijn dissertatie The Metamorphic Ornament: Re–thinking Granulation (2005–2010), waarin hij de techniek van granulatie als artistiek uitgangspunt neemt. Daarnaast toont hij een serie zilveren wandobjecten, die een nieuwe richting in zijn werk vertegenwoordigen. Ulrich Reithofer toont in Stonefree het resultaat van zijn verblijf in Idar-Oberstein, de Europese hoofdstad van de edelsteenbewerking; hij vertaalde zijn eerdere houten werk naar steen. Daarnaast is van Lucy Sarneel de serie Soulmates te zien. De werken roepen door hun organische vormen en materiaal associaties op met magische ‘krachtbundels’ in een moderne vorm. Het Royal College of Art London toont werk van studenten in Effe Kijken 5/Let’s Have a Look V. De laatste aflevering van dit project heet the BIGGER picture. Iedere student kreeg een fotolijst als uitgangspunt, en werd gevraagd zich te buigen over de thema’s afbeelding en object, werkelijkheid en virtuele wereld. Tot slot toont Marzee, als onderdeel van the Exchange met Galerie Nouvelles Images in Den Haag, The Devil Drives van fotograaf Jasper de Beijer. Gelijktijdig zijn bij Nouvelles Images sieraden te zien van Graziano Visintin.

For his dissertation entitled The Metamorphic Ornament: Re-thinking Granulation (2005-2010), David Huycke made the technique of granulation  his artistic point of departure. The ensuing work is currently on view in the gallery. Additionally, Huycke shows a series of silver wall pieces, which represent a new direction in his work. In Stonefree, Ulrich Reithofer presents the result of his stay in Idar-Oberstein, the European capital of gem-cutting, where he translated his earlier work into stone. Furthermore, the current exhibition shows Lucy Sarneel‘s series Soulmates. Trough their organic shapes and materials, these works evoke associations with magical ‘Juju’ in a modern form. The Royal College of Art London presents work by its students in Effe Kijken 5 / Let’s have a Look V. The final issue of this project is entitled ‘the BIGGER picture’. Every student was given a frame as a point of departure, and was asked to consider the themes of image and object, reality and virtuality. And finally, in the context of the ongoing Exchange with Galerie Nouvelles Images in The Hague, Marzee presently shows The Devil Drives by photographer Jasper de Beijer. Simultaneously, jewellery by Graziano Visintin is on show at Nouvelles Images.

 

David Huycke, Black Oval Moon and White Moon, 2012
David Huycke, Black Oval Moon and White Moon, 2012

 

Ulrich Reithofer, Inside Egg, 2012
Ulrich Reithofer, Inside Egg, 2012. (Foto: Manu Ocana)
Marzee-Lucy-Sarneel-2012-Daily-Offer-II_web
Lucy Sarneel, Daily Offer II, 2012

 

the BIGGER picture
the BIGGER picture

  

Jasper de Beijer, The Devil Drives #08, 2005
Jasper de Beijer, The Devil Drives #08, 2005

Volgende tentoonstelling / upcoming exhibition

De volgende tentoonstelling, te zien van 3 maart tot en met 22 mei 2013, laten Iris Bodemer en Vera Siemund hun nieuwe sieraden zien. Daarnaast zal NSAIO 4 (Neuer Schmuck aus Idar-Oberstein) te zien zijn, een selectie van het werk van studenten en vouit Trier. Ook is er een nieuwe aflevering van The Exchange met Galerie Nouvelles Images, waarbij in Den Haag sieraden van Nel Linssen worden tentoongesteld. De nieuwe tentoonstelling begint op 3 maart 2013 om 16 uur.

The upcoming exhibition, on show between March 3 and May 22 2013, contains work by Iris Bodemer and Vera Siemund. Concurrently, Marzee will show NSAIO 4 (Neuer Schmuck aus Idar-Oberstein), a selection from the work of students from Trier. Additionally, there will be a new Exchange with Galerie Nouvelles Images, in which jewellery by Nel Linssen will be exhibited in The Hague. The next exhibition will open on March 3 at 16 hours.

Vera Siemund
Vera Siemund

 

Moderne Muziek Nijmegen

Dirk Luijmes, Heleen Hulst, Emma Breedvelt en Mick Stirling treden op zondag 17 februari om 16 uur op in Galerie Marzee, met harmonium, viool, altviool en cello. Op zondag 17 maart om 16 uur klinken in de galerie de viool en cither van Barbara Lüneburg en Martin Mallaun.

On Sunday 17 February at 16 hours, Dirk Luijmes, Heleen Hulst, Emma Breedvelt and Mick Stirling will perform at the gallery. On Sunday March 17 at 16 hours, Marzee houses a concert by Barbara Lüneburg and Martin Mallaun.

Moderne Muziek Nijmegen

 

 

In de pers / Press

 

Harper’s Bazaar Jewelry publiceerde een interview met Marzee in het decembernummer van 2012.

Harper’s Bazaar Jewelry published an interview with Marzee in the December 2012 issue.

HarpersBazaar

Damian Skinner interviewde Marie-José van den Hout in oktober 2012 voor het Art Jewelry Forum.

Damian Skinner interviewed Marie-José van den Hout in October 2012 for Art Jewelry Forum.


Share